Palvelut

Omakotitalon pohja työmaa

Toteutamme kaikenlaiset maa-ja vesirakennustyöt Urakka/tuntiveloitus työnä. Kauttamme myös maa- ja kiviainestoimitukset sekä putket, kaivot, suodatinkankaat Yms.

Teemme esimerkiksi:
 - Maanrakennustöitä 
 - Pohjarakentaminen 
 - Kaivinkoneurakointia 
 - Maanrakennusurakointi 
 - Kunnallistekniset työt
 - Tienrakennus työt 

Purkutyöt.

 - Rakennuspohjakaivuut 
 - Ojitukset 
 - Perustustyöt
 - Salaojitukset 
 - Viemärinkaivuut
 - Jätevesirakentaminen
 - Vesijohtokaivuut 
 - Vesirakentaminen 
 - Purkutyöt
 - Kallion putsaus työt
 - Massan vaihdot
 -Yms.

Saaristokatu Kuopio

Vasaratyö, louheen rikotus

Maisemointi/luiskaus työt

Luiska